آماده‌اید از منطقه آسایش خارج شوید؟

اگر جوابتان مثبت است، من در کنار شما هستم تا باهم، سفری را برای کشف و خلق بهترین خود برنامه‌ریزی کنیم …

همین حالا، اقدام کن
نیما خلیلی

کوچ زندگی | Life Coach

کوچینگ برای تغییر

کوچینگ برای تغییر

جای درستی آمده‌اید. مدیر باشید یا کارمند، دوست باشید یا همسر، برون‌گرا باشید یا درون‌گرا، احساساتی باشید یا تحلیل‌گر، مجرب و بانفوذ باشید یا بالعکس، می‌توانید بهترین خودتان را خلق کنید و کشف کنید که چگونه به ایجادِ تغییراتی در جهت بهبودِ شرایط زندگی اطرافیانتان کمک کنید.

دانلود کتاب الکترونیکی کوچینگ برای تغییر
کتاب قدرت شگفت‌انگیز سؤال

قدرت شگفت‌انگیز سؤال

پرسشگری از سالیان قبل با ما بوده است. همانطور که در طول تاریخ مکرر در مورد سقراط و پرسشگری سقراطیشنیده و خوانده‌ایم. اگر همین جا کمی تأمل کنیم، قدرت سوال مشخص می‌شود. دسترسی و امکانی که سوالات به ما می‌دهند، پاسخ‌ها برای ما ایجاد نمی‌کنند.

دانلود کتاب الکترونیکی قدرت شگفت‌انگیز سؤال