کتاب قدرت شگفت‌انگیز سؤال

کتاب قدرت شگفت‌انگیز سؤال

پرسشگری از سالیان قبل با ما بوده است. همانطور که در طول تاریخ مکرر در مورد سقراط و پرسشگری سقراطی (۴۷۰ سال پیش از میلاد مسیح) شنیده و خوانده‌ایم. اگر همین جا کمی تأمل کنیم، قدرت سوال مشخص می‌شود. دسترسی و امکانی که سوالات به ما می‌دهند، پاسخ‌ها برای ما ایجاد نمی‌کنند. تحقیقات پو برانسون و اشلی مریمن تحت عنوان بحران خلاقیت، نشان داده است که کودکان در دوران دبستان، بطور متوسط روزانه صد سوال از والدینشان میپرسند و رفته رفته در نوجوانی سوال کردن را متوقف می‌کنند تا جایی که در بزرگسالی حتی افراد برای دریافت پاسخ عجله هم دارند. در این تحقیقات اشاره شده به این خاطر نیست که علاقه ندارند سوال بپرسند بلکه بخاطر از دست دادن علاقه‌شان، پرسشگری را متوقف می‌کنند.
آی‌سان بنی‌هاشمی | بهار ۱۴۰۰