خوش آمدید به

مجله‌ دنیای کوچینگ

مجله دنیای کوچینگ، به صورت کاربردی برای سازمان‌ها و مدیران سازمان همچنین برای کمک به کوچ‌ها و علاقمندان حوزه کوچینگ خلق شده است تا ضمن معرفی حرفه‌ی کوچینگ و تخصص‌های مختلف آن، مسیر توسعه کسب‌وکار کوچینگ و ایجاد جایگاه مناسب شغلی را برای مخاطبانش روشن کند.

مطالب مجله‌ی دنیای کوچینگ، برای مدیران و سازمان‌هایی که به رشد و ارتقاء عملکرد کارکنان و افزایش حس تعلق کارکنان به سازمان‌ اهمیت می‌دهند، کاربرد اجرایی مناسبی دارد و هر یک از شما خارج از محیط کار، برای خلق بهترین لحظات زندگی، رشد فردی و تغییر دیدگاه می‌توانید مخاطب همیشگی مجله‌ی دنیای کوچینگ باشید.

عضویت رایگان در مجله دنیای کوچینگ
شماره‌های

مجله‌ی دنیای کوچینگ

مجله دنیای کوچینگ | معرفی کوچینگ

01. شماره اول

این شماره به معرفی کوچینگ می‌پردازد، چهارچوب‌ها و چیستی کوچینگ را بیان می‌کند.

عضویت و دانلود
مجله دنیای کوچینگ | اصول اخلاقی

02. شماره دوم

این شماره به پایه‌ای‌ترین اصل کوچینگ، یعنی رعایت اصول اخلاقی در حرفه‌ی کوچینگ می‌پردازد.

عضویت و دانلود
مجله دنیای کوچینگ | سال نو بهترین تو

03. شماره سوم

این شماره‌ درباره‌ی ساختن سال ۱۳۹۹ به بهترین شکل با وجود چالش‌هایی است که همه با آن درگیر هستیم.

عضویت و دانلود
همکاری در  مجله 

مدیر اجرایی مجله‌ی دنیای کوچینگ

مفتخرم که در فرایند خلق، شکل‌گیری و انتشار اولین مجله‌ی کوچینگ به زبان فارسی در سِمت مدیر اجرایی و همچنین مؤلف و مترجم در کنار تیم قوی آکادمی کوچینگ FCA‌ انگلستان درحال تجربه و رشد هستم. از شما دعوت می‌کنم که مجله‌ی دنیای کوچینگ را مطالعه نمایید و بازخورد‌های ارزشمند خود را برای ما ارسال نمایید.